Feriestipendium

I vore lokalafdeling har vi gennem mange år uddelt feriestipendier efter ansøgning til familier, som ikke har de økonomiske muligheder for at give børnene ferieoplevelser, som de kan dele med deres kammerater efter en lang sommerferie. Der kan højest søges om kr. 1.000 pr. barn til feriestipendium, dog vil der ikke blive bevilget mere end den faktiske udgift til ferieaktiviteten.

Vores “distributionsnet” for at opspore de trængte familier går dels gennem kontakt til alle skoler i Randers, og dels gennem sportsforeninger og spejderbevægelser.

I samarbejdet med foreningslivet til f.eks. en spejderlejr, en fodboldturnering, fodbold-/håndboldskole, et teaterforløb, deltagelse i blæseorkester lejr, eller lignende allokeres de bevilligede beløb direkte til foreningen, som attesterer de oplyste omkostninger til aktiviteten.

Sendes en ansøgning med f.eks. en klasselærers attestation, sendes pengene direkte til familien i tillid til, at pengene anvendes til børnenes ferieaktiviteter, det kan eksempelvis være et turkort til Djursland Sommerland.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og indsendes til Børnenes Kontor Randers – gerne på mail feriestipendium@boerneneskontorranders.dk.

Der kan søges om feriestipendium i perioden 1/4 – 15/5.

I 2018 har vi bevilget feriestipendium for i alt kr. 36.506.

Feriestipendium Beløb
Feriestipendium 2015 kr. 50.694,00
Feriestipendium 2016 kr. 42.758,00
Feriestipendium 2017 kr. 33.802,00
Feriestipendium 2018 kr. 36.506,00