Hvordan støtter vi

Børnenes Kontor Randers yder hjælp til økonomisk dårligt stillede børn bosiddende i Randers Kommune. Vores målgruppe er børn, som forældrene er forpligtigede til at forsørge (0-18 år), men ansøgerfeltet begrænser sig dog oftest til skolesøgende børn i alderen 6 -15 år. Tildelingskriterierne baseres på oplyst årlig familieindkomst, samt antallet af børn under 18 år.

Der kan søges om:

  • Feriestipendie til børn, hvis familie ikke har de økonomiske muligheder for at give deres børn ferieoplevelser.
  • Kontingentstøtte for børn, hvis familie ikke har råd til, at lade deres børn deltage i en fritidsaktivitet (f.eks. sportsforeninger og spejderforeninger).
  • Julehjælp til børnefamilier, som er pressede på økonomien, og derfor har brug for en hjælpende hånd til at familien kan afholde en god jul.

Uddelinger i årene 2015-2019