Hvordan støtter vi

Børnenes Kontor Randers yder hjælp til økonomisk dårligt stillede børn bosiddende i Randers Kommune. Vores målgruppe er børn, som forældrene er forpligtigede til at forsørge (0-18 år), men ansøgerfeltet begrænser sig dog oftest til skolesøgende børn i alderen 6 -15 år. Tildelingskriterierne baseres på oplyst årlig familieindkomst, samt antallet af børn under 18 år.

Der kan søges om:

  • Feriestipendie til børn, hvis familie ikke har de økonomiske muligheder for at give deres børn ferieoplevelser.
  • Kontingentstøtte for børn, hvis familie ikke har råd til, at lade deres børn deltage i en fritidsaktivitet (f.eks. sportsforeninger og spejderforeninger).
  • Julehjælp til børnefamilier, som er pressede på økonomien, og derfor har brug for en hjælpende hånd til at familien kan afholde en god jul.

Uddelinger i årene 2015-2020

År Feriestipendium Kontingentsstøtte Julehjælp Uddeling i alt
2015 50.694,00 28.000,00 78.694,00
2016 42.758,00 13.857,00 41.000,60 97.615,60
2017 33.802,00 23.130,00 35.582,74 92.514,74
2018 36.506,00 20.775,00 81.241,48 138.522,48
2019 42.929,00 25.931,00 81.099,30 149.959,30
2020 22.374,00 20.349,48 91.400,00 134.123,48