Feriestipendium

I vore lokalafdeling har vi gennem mange år uddelt feriestipendier efter ansøgning til familier, som ikke har de økonomiske muligheder for at give børnene ferieoplevelser, som de kan dele med deres kammerater efter en lang sommerferie. Der kan højest søges om kr. 1.000 pr. barn til feriestipendium, dog vil der ikke blive bevilget mere end den faktiske udgift til ferieaktiviteten.

Vores “distributionsnet” for at opspore de trængte familier går dels gennem kontakt til alle skoler i Randers, og dels gennem sportsforeninger og spejderbevægelser.

I samarbejdet med foreningslivet til f.eks. en spejderlejr, en fodboldturnering, fodbold-/håndboldskole, et teaterforløb, deltagelse i blæseorkester lejr, eller lignende allokeres de bevilligede beløb direkte til foreningen, som attesterer de oplyste omkostninger til aktiviteten.

Hold derfor øje med vores hjemmeside i ansøgningsperioden, som typisk ligger i april måned.

I 2020 har vi bevilget feriestipendium for i alt kr. 22.374,00.

Feriestipendium Beløb
Feriestipendium 2015 kr. 50.694,00
Feriestipendium 2016 kr. 42.758,00
Feriestipendium 2017 kr. 33.802,00
Feriestipendium 2018 kr. 36.506,00
Feriestipendium 2019 kr. 42.929,00
Feriestipendium 2020 kr. 22.374,00