Kontingentstøtte

Børnenes Kontor Randers yder bistand til familier, som ikke har råd til at lade deres børn deltage i en fritidsaktivitet. Helt konkret betyder det, at vi betaler kontingent til sportsforeninger, spejderforeninger mv.

I Børnenes Kontor Randers mener vi, at sunde fritidsinteresser og inklusion i lokale foreninger/klubber kan hjælpe socialt udsatte børn og unge til nye netværk og venskaber, og gøre dem mere fysisk aktive. Det handler bl.a. også om at lære nogle sociale kompetencer og hvordan man opfører sig.

Ansøgning om kontingentstøtte skal søges af sportsforeningen/spejderforeningen og skal sendes til mailadressen, der står på ansøgningsskemaet. Såfremt ansøgningen imødekommes af Børnenes Kontor Randers, vil betaling af kontingent ske direkte til foreningen.

Vi har i 2020 givet støtte til foreningskontingent på kr. 20.349,48.

Kontingentstøtte Beløb
Kontingentstøtte 2016 13.857,00 kr.
Kontingentstøtte 2017 23.130,00 kr.
Kontingentstøtte 2018 20.775,00 kr.
Kontingentstøtte 2019 25.931,00 kr.
Kontingentstøtte 2020 20.349,48 kr.